เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 150 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 194 บทเรียน
วิดีโอความยาว 64 ชั่วโมง 20 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TutorOui-Plus

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ

สรุปก่อนสอบ คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ทบทวนสิ่งที่ต้องรู้ เรื่องที่ต้องเข้าใจ เพื่อเตรียมพิชิตข้อสอบคณิตฯสามัญปีล่าสุด

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
แจ้งโอนเงิน

ปีละครั้งเดียวกับสนามสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์  ด้วยประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยไปร่วมสอบ วิชาสามัญ คณิตฯ พร้อมกับน้องๆทุกครั้งที่ผ่านมา ในคอร์สนี้พี่อุ๋ยจะติวสรุปก่อนสอบจริง กับสิ่งที่ต้องเข้าใจ สิ่งที่ต้องรู้ สิ่งที่ต้องระวัง ผ่านตัวอย่างโจทย์มากมายหลากหลายเพื่อใช้เตรียมตัวรับมือกับข้อสอบ คณิตฯ วิชาสามัญในปีนี้ พร้อมทั้งพาตะลุยข้อสอบ คณิต วิชาสามัญ ย้อนหลังอย่างละเอียด เพื่อดูแนวทางในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
ต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและได้ทฤษฎีของเลข ม.ปลายทุกบท (หรือผ่านตาคณิตศาสตร์บทต่างๆมาบ้างแล้ว สำหรับน้องที่เตรียมตัวไม่ทันจริงๆ^^ ) หรือผ่านคอร์ส Comprehensive Admission มาแล้ว

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
ทบทวนและพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ได้อย่างมีเทคนิค เพิ่มโอกาสการทำคะแนนให้สูงได้ในเวลาอันสั้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
เรียนช่วงใกล้สอบ สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานเลข ม.ปลาย ที่ต้องสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์  และต้องการสรุปก่อนสอบ จากเลข ม.ปลายทั้งหมด หรือน้องที่คิดว่าเวลาเตรียมตัวเหลือน้อยแล้ว กลัวจะเตรียมตัวไม่ทันสอบ

สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 1 FREE 8.20 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 2 FREE 10.58 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 9 22.31 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 10 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 11 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 12 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 13 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 14 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 15 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 16 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 17 11.56 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 18 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 19 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 20 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 21 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 22 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 23 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 24 33.17 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 25 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 26 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 27 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 28 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 29 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 30 30.44 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน31 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน32 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน33 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน34 24.27 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 35 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 36 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 37 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 38 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 39 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 40 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 41 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 42 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 43 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 44 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 45 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 46 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 47 30.36 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน48 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน49 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน50 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน51 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน52 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน53 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน54 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน55 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน56 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน57 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน58 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน59 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน60 35.39 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 61 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 62 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 63 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 64 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 65 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 66 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 67 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 68 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 69 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 70 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 71 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 72 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 73 20.15 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน74 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน75 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน76 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน77 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน78 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน79 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน80 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน81 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน82 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน83 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน84 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน85 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน86 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน87 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน88 17.28 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 89 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 90 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 91 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 92 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 93 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 94 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 95 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 96 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 97 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 98 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 99 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 100 20.00 นาที  
สรุปเตรียมสอบ คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ตอน 101 (จบ) 30.11 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่2 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่3 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่4 14.01 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่5 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่6 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่7 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่8 3.19 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่9 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่10 15.35 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่11 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่12 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่13 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่14 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่15 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่16 3.59 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่17 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่18 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่19 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2555 ตอนที่20 18.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่2 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่3 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่4 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่5 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่6 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่7 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่8 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่9 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่10 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2556 ตอนที่11 33.29 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่1 FREE 21.42 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่2 FREE 13.28 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่3 FREE 11.28 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่4 FREE 13.05 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่5 FREE 20.27 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่6 FREE 16.05 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่7 FREE 19.41 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่8 FREE 20.36 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่9 FREE 27.43 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่10 FREE 26.48 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่11 FREE 21.33 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2557 ตอนที่12 FREE 24.5 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่2 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่3 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่4 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่5 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่6 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่7 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่8 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่9 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2558 ตอนที่10 0.40 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 7 วิชาสามัญ ปี2559 ตอนที่ 12 17.37 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่1 FREE 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่2 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่3 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่4 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่5 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่6 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่7 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่8 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่9 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่10 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่11 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่12 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่13 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่14 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่15 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่16 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่17 20.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตฯ 9 วิชาสามัญ ปี2560 ตอนที่18 20.47 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 2 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 3 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 4 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 5 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 6 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 7 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 8 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 9 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอนที่ 10 36.27 นาที  
เอกสาร สรุปเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ ชุดที่ 1-7.pdf
ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 60 (ล่าสุด).pdf
ตะลุยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 55.pdf
ตะลุยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 56.pdf
ตะลุยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 57.pdf
ตะลุยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58.pdf
ตะลุยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59.pdf
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

8
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
 • ขอบคุณมากครับพี่อุ๋ยและทีมงาน ที่สร้างสิ่งดีๆให้เด็ก ขอให้พี่ๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะครับ ผมจะตั้งใจทำข้อสอบให้ดีเลย ฮึ้บๆๆๆ ♥
  พรหมคีรี ตินตะชาติ

 • สู้ดิวะ!!!
  หทัยกานต์ วิบูลย์วิริยะสกุล

 • หนูไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไง...เรียนคณิตมาหลายที่ก้อรู้สึกว่าไม่ชอบเลขเลย แต่พอมาเรียนที่นี่ จากที่คือแบบดูเวลาว่าเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมง แต่พอมาเรียนกับพี่คืออยากทำโจทย์ มันสนุก ทำจนรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆ ถึงจะหยุด คือมัน เน้นๆ เนื้อๆ มันสรุป มันคั้นแต่สิ่งที่ต้องรู้ทั้งหมดมา ขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะ
  วรวรรณ ธนิตนนท์

 • สนุกมากเลยค่ะ สอนเข้าใจรู้เรื่อง กระชับทุกเนื้อหาจริง
  อยากขอบคุณพี่อุ๋ยมากๆนะคะ เพราะเมื่อก่อนหนูเรียนไม่ค่อยเข้าเรื่องภาคตัดกรวยเลย แต่พอม่ได้เรียนกับพี่ทำให้หนูเข้าใจง่ายขึ้น และสามารถทำโจทย์ได้อีกด้วยคะ -/\-
  วริศรา เมืองใจ

 • เข้าใจมากๆเลยค่ะ
  ชัญญาภา สาแก้ว

 • เยี่ยมมากครับ คุ้มมาก
  ชนภัทร เทศนา

 • เยี่ยมครับ ทวนตรงจุด กระชับ ได้ทำโจทย์เยอะดีครับ
  นิพพิชฌน์ แสวงผล

 • เข้าใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
  ปานชนก มุกุระ