เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 70 วัน
มีทั้งหมด 75 บทเรียน
วิดีโอความยาว 24 ชั่วโมง 13 นาที

เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์อุ๋ย พลัส
TutorOui-Plus

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

ติวเนื้อหาคณิตฯพื้นฐาน

สรุปพื้นฐานเนื้อหาสำคัญๆของแต่ละบทที่ต้องรู้ โจทย์พื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อปูพื้นฐานก่อนไปต่อในคอร์สเนื้อหาเข้มข้น (comprehensive) หรือคอร์สควบต่างๆ

โดย ติวเตอร์อุ๋ย พลัส
ราคา 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

คอร์สติวสรุปเนื้อหาคณิตฯ พื้นฐาน สูตรที่จำเป็นต้องรู้ในบทหลักๆของ ม.4- ม.6 สรุปพื้นฐานเนื้อหาสำคัญๆของแต่ละบทที่ต้องรู้ โจทย์พื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อปูพื้นฐานความรู้คณิตฯ ก่อนไปต่อในคอร์สเนื้อหาเข้มย้น (comprehensive) หรือคอร์สควบ ติวเนื้อหา ควบกับตะลุยโจทย์ต่างๆ ^^

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 
น้องๆที่พื้นฐานยังไม่แน่น หรือผ่านมานาน จำพื้นฐานบทต่างๆไม่ค่อยได้แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปต่อเรียนยอดให้เข้มข้นขึ้นในคอร์สเนื้อหาเข้มข้นต่อไป

 *** คอร์สนี้เป็นสรุปเนื้อหาพื้นฐานเท่านั้น ยังไม่เพียงพอในการไปเตรียมตัวสอบนะครับ ^^ จำเป็นต้องไปต่อยอดที่ ติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น และตะลุยโจทย์ก่อน ด้วยนะครับ 

พื้นฐานเซต ตอนที่ 1 FREE 10.00 นาที  
พื้นฐานเซต ตอนที่ 2 10.00 นาที  
พื้นฐานเซต ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานเซต ตอนที่ 4 15.20 นาที  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานตรรกศาสตร์ ตอนที่ 4 14.15 นาที  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานจำนวนจริง ตอนที่ 4 19.16 นาที  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พื้นฐานฟังก์ชั่น ตอนที่ 6 21.08 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 6 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 7 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 8 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 9 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 10 20.00 นาที  
พื้นฐานภาคตัดกรวย ตอนที่ 11 24.57 นาที  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐานเมทริกซ์ ตอนที่ 5 26.44 นาที  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐาน Expo Log ตอนที่ 5 22.35 นาที  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พื้นฐานตรีโกณ ตอนที่ 6 12.24 นาที  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานเวกเตอร์ ตอนที่ 4 13.03 นาที  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 10.00 นาที  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 10.00 นาที  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 15.35 นาที  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอนที่ 5 23.17 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานลำดับอนุกรม ตอนที่ 4 19.18 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พื้นฐานแคลคูลัส ตอนที่ 6 21.21 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 1 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 2 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 3 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 4 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 5 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 6 20.00 นาที  
พื้นฐานสถิติ ตอนที่ 7 24.41 นาที  
คณิตพื้นฐาน เซต.pdf
คณิตพื้นฐาน ตรรกศาสตร์.pdf
คณิตพื้นฐาน จำนวนจริง.pdf
คณิตพื้นฐาน ฟังก์ชัน.pdf
คณิตพื้นฐาน ภาคตัดกรวย.pdf
คณิตพื้นฐาน เมตริกซ์.pdf
คณิตพื้นฐาน expo log.pdf
คณิตพื้นฐาน เวกเตอร์.pdf
คณิตพื้นฐาน จำนวนเชิงซ้อน.pdf
คณิตพื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf
คณิตพื้นฐาน ลำดับอนุกรม.pdf
คณิตพื้นฐาน เเคลคูลัส.pdf
คณิตพื้นฐาน สถิติเบื้องต้น.pdf
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กรุงเทพ 179-4-62818-8 อภิรพร ทีปประพันธ์ณี บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

8
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
 • เป็นคอสสำหรับปูพื้นฐานจริงๆเลยครับ
  ไม่ยากไปแล้วก็ไม่ง่ายไปพี่อุ๋ยสอนเข้าใจมากๆครับ
  นายสักทอง ยิ่งสกุล

 • สอนดีมากๆเลยค่ะได้คะแนนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นด้วย
  ณิชากร กิจเจริญ

 • สอนดีมากๆ เข้าใจขึ้นเยอะเลย
  นายณัฐชนน เชิดชัย

 • เยี่ยมครับเป็นการปูพื้นสำหรับคนจะเริ่มใหม่กับคณิตศาสตร์ที่ดีเลยครับ
  รัฐจักร บุญทา

 • ชีทส์ตรีโกณหายครับเเต่โดยรวมดีมากครับ
  นาย อธิวัฒน์ สุขเหลือง

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากๆเลย เป็นกันเอง เข้าใจง่าย ไม่ง่วงซักบทเลยค่ะดีๆๆๆ
  ปิยาอร ปิลันธน์โสภณ

 • ปูพื้นง่ายดีครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ^^
  ชินกฤต เมฆถาวรสวัสดิ์

 • พี่อุ๋ยสอนดีมากๆเลยครับ ทำให้คนไม่มีพื้นฐานเลยอย่างผมเรียนเข้าใจได้ จากที่ไม่ชอบคณิตตอนนี้เริ่มชอบแล้วครับ
  นนท์ .